صبح اندام تزریق طبیعی آزمایش بدن انسان

صبح: اندام تزریق طبیعی آزمایش بدن انسان اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی ‌ اقلیت‌های مذهبی در کشور عزیزمان ایران از حقوق اولیه خود محروم هستند / معاون ترامپ

معاون مدیر جمهوری آمریکا در سخنانی ضدایرانی مدعی شد که اقلیت‌های دینی در کشور عزیزمان ایران از حقوق اولیه خود محروم هستند.

‌ اقلیت‌های مذهبی در کشور عزیزمان ایران از حقوق اولیه خود محروم هستند / معاون ترامپ

معاون ترامپ: اقلیت های مذهبی در کشور عزیزمان ایران از حقوق اولیه خود محروم هستند

عبارات مهم : ایران

معاون مدیر جمهوری آمریکا در سخنانی ضدایرانی مدعی شد که اقلیت های دینی در کشور عزیزمان ایران از حقوق اولیه خود محروم هستند.

به گزارش تسنیم، مایک پنس، معاون مدیر جمهوری آمریکا در سخنانی ضد ایرانی مدعی شد که اقلیت های مذهبی مسیحی و یهودی و همچنین اهل سنت در کشور عزیزمان ایران از حقوق اولیه خود محروم هستند.

‌ اقلیت‌های مذهبی در کشور عزیزمان ایران از حقوق اولیه خود محروم هستند / معاون ترامپ

پنس در سخنان خود مدعی شد: «مردم کشور عزیزمان ایران از آزادی کمی بهره مند هستند و آزادی مذهب کمتر از همه. مسیحیان، یهودیان، سنی ها، بهایی ها و دیگر گروه های اقلیت های مذهبی از حقوق اولیه ای که شیعیان از آن بهره مند هستند، محروم شده است اند.»

ساعتی پیش نیز مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا طی صحبت در محل وزارت امور خارجه این کشور مدعی شد که چین و کشور عزیزمان ایران جاهایی هستند که آزادی های مذهبی در آنجا با چالش هایی مواجه است.

معاون مدیر جمهوری آمریکا در سخنانی ضدایرانی مدعی شد که اقلیت‌های دینی در کشور عزیزمان ایران از حقوق اولیه خود محروم هستند.

واژه های کلیدی: ایران | ایرانی | آمریکا | ایرانی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs