صبح اندام تزریق طبیعی آزمایش بدن انسان

صبح: اندام تزریق طبیعی آزمایش بدن انسان اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار اجتماعی واکنش معصومه ابتکار به کتک خوردن دختر خانمی به وسیله مامور گشت ارشاد

به گزارش سرپوش، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده دولت حسن روحانی در توییتر خود، کتک خوردن دختر خانمی به وسیله مامور نیروی انتظامی را به شدت محکوم کرد.

واکنش معصومه ابتکار به کتک خوردن دختر خانمی به وسیله مامور گشت ارشاد

واکنش معصومه ابتکار به کتک خوردن دختر خانمی به وسیله مامور گشت ارشاد

عبارات مهم : برخورد

به گزارش سرپوش، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده دولت حسن روحانی در توییتر خود، کتک خوردن دختر خانمی به وسیله مامور نیروی انتظامی را به شدت محکوم کرد.

واکنش معصومه ابتکار به کتک خوردن دختر خانمی به وسیله مامور گشت ارشاد

وی نوشت: فیلمی در اینترنت از برخورد درموضوع حجاب انتشار یافته که به گشت ارشاد منتسب می شود. این واکنش‌ها چه توجیهی دارد؟

به شدت این برخورد را محکوم و پیگیری می کنم.

به گزارش سرپوش، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده دولت حسن روحانی در توییتر خود، کتک خوردن دختر خانمی به وسیله مامور نیروی انتظامی را به شدت محکوم کرد.

واژه های کلیدی: برخورد | معصومه ابتکار | اخبار اجتماعی

واکنش معصومه ابتکار به کتک خوردن دختر خانمی به وسیله مامور گشت ارشاد

واکنش معصومه ابتکار به کتک خوردن دختر خانمی به وسیله مامور گشت ارشاد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs